logo
József Attila Általános Iskola

OM azonosító: 201180

"Igazi lelkünket,  
akárcsak az ünneplő ruhánkat   
gondosan őrizzük meg,  
hogy tiszta legyen majd az     ünnepekre."

József Attila  

 

Üdvözöljük iskolánk honlapján!

ISKOLATÖRTÉNET

 

Iskolánk Fejér megye egyik városában, Pusztaszabolcson található. 480 diák tanul itt az alsó-és felső tagozatban.

Hosszú éveken keresztül több épületben folyt a tanítás, 2007. szeptember 1-jétől 2012. június 15-ig azonban már csak a Mátyás király utcai központi iskolában ill. a Deák Ferenc utcai óvoda két termében tanítottunk.

2012/2013. tanévtől az oktató-nevelő munka csupán a Mátyás király utcai iskolaépületekben zajlik.

2014. május 7-től iskolánkat referenciaintézménnyé minősítette az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Referenciaterületünk:
-    Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai programok alapján dolgozó intézmény, feladatellátási hely.
A határozat értelmében viselhetjük a
                         „Minősített referenciatintézmény” címet.

2016. január 30-án sikeres pályázat eredményeként elnyertük az Örökös Ökoiskola címet, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium adományozott iskolánknak.


NÉVADÁSUNKRÓL

Iskolánk ünnepélyes keretek között 1981. november 5-én vette fel a XX. sz. nagy költőjének, József Attilának a nevét. Ebből az alkalomból készült Ócsai Károly szobrászművész bronz mellszobra József Attiláról. Sajnos, ezt ma már csak fényképről ismerjük, mert 1990-ben, egy reggelre eltűnt az iskola udvaráról.

ja Soha nem került elő, bár azóta is reménykedünk, hátha egyszer ismét ott áll talapzatán.
A  névadás 25. évfordulóján az iskola aulájában fekete gránit emléktáblát helyeztünk el József Attila tiszteletére. ja
A névfelvétel 30. évfordulóját követő évben valóra vált régi álmunk!

2012. szeptember 3-án a tanév megnyitása alkalmából, a szülők közbenjárásával, új József Attila szobrot avattunk, mely Orisek Ferenc,  Király Zsiga- és PRIMA-díjas  csemői szoborfaragó népművész keze munkája nyomán keletkezett, s melyet jó szívvel adományozott iskolánknak. A József Attila mellszobor, mely fából készült, az 1981-es talapzatra került, amit erre az alkalomra felújítottunk.
 

A József Attila Általános Iskola küldetésnyilatkozata

"A példa a leghatékonyabb tanítók egyike,
noha szótlanul tanít."

/Smiles/

Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.

Fontos pedagógusaink számára a tanulás szeretetének és a személyes fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése. Fontos az a fajta nevelő munka, amelynek során a világra rácsodálkozó tanítvány fejlődik - változik - tökéletesedik. Fontos, hogy kialakítsuk tanulóinkban az igényt az egészséges életmód iránt.

Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: pedagógusoknak a szülőkkel, a diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaik felé tiszteletet és toleranciát mutató, egy egész életen át tartó, továbbtanulásra is képes emberré, munkaerővé nevelni.

Egész iskolai közösségünk, - diákok, tanárok, szülők - ezen célok megvalósításáért munkálkodnak az intézményben.

 

"Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk: a szépért s
jóért, amit tehetünk."

/gr. Széchenyi István/


 

A József Attila Általános Iskola jövőképe

 

Az intézmény dolgozói a későbbiekben olyan működő intézményt szeretnének, ahol közösen összeállított és mindenki által elfogadott feladatok elvégzése mellett, az aktuális problémákról is szó esne meghatározott rendszerességgel, így az egymástól tanulás módszerével sok új információhoz jutnának, továbbá segítséget kapnának a napi feladatok elvégzéséhez.

Az intézmény kétirányú, jó kapcsolat kiépítésén és fenntartásán munkálkodik a működéséhez fontos partnerekkel.

Munkatársaink arra törekszenek, hogy felkészültségük folyamatos fejlesztésével, a partnerek elvárásainak maradéktalan kielégítésével magas minőségű szolgáltatást nyújtsanak.

Az intézmény dolgozói a jövőben olyan légkört kívánnak maguk körül kialakítani, melyben minden partnerünk biztonságot, törődést, odafigyelést érez.

Azt szeretnénk, ha nálunk végzett tanulók bármely iskolatípusban és bármely élethelyzetben érvényesülni tudnának.

Azt szorgalmazzuk, hogy megfelelő szponzorhálózat kiépítésével jól menedzselt közoktatási intézmény legyünk.

                  

eu
comenius
ref
um
oko